Steek je hand op als vrijwilliger!

De Adviesraad Sociaal Domein Houten zoekt

 

Actief meedenkende inwoners (m/v/x)

vrijwilligersfunctie

 

Wie zijn we?

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Houten behartigt de belangen van de inwoners van Houten op het gebied van het sociaal beleid en meer specifiek de doelgroepen van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Mantelzorg en de Jeugdwet. Dat doen wij door het College van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Wat doen we?

De ASD heeft kennisgroepen die specifiek gericht zijn op de doelgroepen van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Mantelzorg en de Jeugdwet. In deze kennisgroepen is de kennis, ervaring en expertise gebundeld rondom een specifiek onderwerp. Op regelmatige basis (gemiddeld 1x per maand) vergadert een kennisgroep met elkaar over verschillende onderwerpen binnen het eigen kennisgebied. Onderwerpen evt. inclusief bijbehorende stukken worden ter voorbereiding van een vergadering aangeleverd. De onderwerpen en stukken, veelal over beleid en verordeningen, komen vanuit de gemeente of worden vanuit de actualiteit besproken. Regelmatig sluiten de verantwoordelijke wethouder en/of beleidsmedewerkers van de gemeente m.b.t. .het specifieke kennisgebied aan bij het overleg van een kennisgroep.

Daarnaast werkt de ASD ook aan thema’s die niet direct onder één van de kennisgroepen valt. Dit zijn veelal actuele maatschappelijke thema’s die (deels) binnen het sociaal domein vallen. Rondom een bepaald thema wordt een themagroep opgericht. Een themagroep kenmerkt zich door een afgebakende specifieke opdracht, met een begin en een eind (resultaat), en is dan ook een tijdelijke groep.

Ten slotte is er ook een organisatiegroep, waarin de algemene en ondersteunende zaken, organisatie, financiën, secretariaat, communicatie, e.d. zijn ondergebracht. Hierin is ook het bestuur van de stichting vertegenwoordigd.

Als lid van de ASD neem je naar eigen keuze en vermogen deel aan één of meerdere groepen. Dat is niet vaststaand, je kunt daarin altijd nieuwe keuzes maken.
In principe vergadert de ASD als geheel, dus los van de kennis- en themagroepen, één keer per maand. Elke afzonderlijke kennis- en themagroep vaardigt daarbij ten minste één groepslid af en het staat ieder lid vrij om ook aan te sluiten bij deze generieke ASD-vergadering.

Wat vragen we?

Bent u een actief meedenkende inwoner, of wilt u dat worden, en u:

  • Bent inwoner van de gemeente Houten
  • Bent geïnteresseerd in/betrokken bij één van de bovengenoemde kennisgebieden
    en/of thema’s binnen het sociaal domein
    en/of algemene organisatie van de ASD
  • Bent in staat met een helicopterview te kijken naar de verschillende onderwerpen
  • Kunt stukken lezen en hier een mening over vormen
  • Kunt rationeel en objectief meedenken over te vormen adviezen

Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Wat bieden we?

Een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers.
Er is een vrijwilligersvergoeding van € 150,00 per kwartaal beschikbaar.
Als de situatie en omstandigheden het toelaten vergaderen wij in het gemeentehuis, anders maken we gebruik van videovergaderen via Zoom/MS Teams.
U wordt ingewerkt.

Interesse?

Mocht u meer informatie wensen of uw interesse kenbaar maken, dan kunt u contact opnemen met de ASD via het contactformulier of één van de contactpersonen: