De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten heeft de ANBI-status aangevraagd. Zodra hierover meer bekend is zal dat via deze website worden gepubliceerd.

Ter informatie hierbij de spelregels waarbinnen de Adviesraad opereert:

De verordening waarmee de taken van de Adviesraad zijn vastgelegd: Verordening

De statuten van de Adviesraad: Statuten

En het huishoudelijk reglement: Reglement

Met de vrijwilligers die actief zijn binnen de Adviesraad wordt een overeenkomst gesloten en is een vergoeding overeengekomen.

De begroting voor 2017 en 2018

Het Beleidsplan van de Adviesraad Sociaal Domein Houten vind u hier.