De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten heeft de ANBI-status aangevraagd. Zodra hierover meer bekend is zal dat via deze website worden gepubliceerd.

Ter informatie hierbij de spelregels waarbinnen de Adviesraad opereert: