Steek je hand op als vrijwilliger!

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten zoekt

Actief meedenkende inwoners (m/v/x)

vrijwilligersfunctie

 

Wie zijn we?

We zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, die vanuit een hart voor de inwoners van Houten hun belangen behartigt op het gebied van het sociaal beleid en meer specifiek de doelgroepen van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Mantelzorg en de Jeugdwet.

Wat doen we?

Door het College van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren proberen we invloed uit te oefenen op het te voeren beleid met betrekking tot de hierboven genoemde doelgroepen. Als lid van de ASD neem je naar eigen keuze en vermogen deel aan één of meerdere kennis- of themagroepen. Dat is niet vaststaand, je kunt daarin altijd nieuwe keuzes maken.
In principe vergadert de ASD als geheel, dus los van kennis- en themagroepen, één keer per maand. Elke afzonderlijke kennis- en themagroep vaardigt daarbij ten minste één groepslid af, maar het staat ieder lid vrij om ook aan te sluiten bij deze generieke ASD-vergadering.

Meedenkende inwoner: Wat vragen we?

 • Bent u een actief meedenkende inwoner, of wilt u dat worden;
 • Bent u inwoner van de gemeente Houten (ook uit de kleine kernen);
 • Bent u geïnteresseerd in/betrokken bij één van de bovengenoemde kennisgebieden;
  en/of thema’s binnen het sociaal domein;
 • Bent u in staat met een helicopterview te kijken naar de verschillende onderwerpen;
 • Kunt u, soms ambtelijk opgestelde, stukken lezen en hier een mening over vormen;
 • Kunt u rationeel en objectief meedenken over te vormen adviezen;
 • Én heeft u tijd over? Het kost u ongeveer 10 tot 15 uur in de maand.

Dan gaan we graag met u in gesprek.

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten zoekt in verband met verhuizing van de huidige voorzitter buiten Houten een

Onafhankelijk voorzitter: Wat vragen we?

 • Bent u een actief meedenkende inwoner, of wilt u dat worden;
 • Bent u inwoner van de gemeente Houten;
 • Bent u in staat om voor langere tijd een verbindende rol te vervullen tussen de gemeente en ASD en binnen de ASD in al haar geledingen;
 • Bent u politiek onafhankelijk en in staat om boven uw eigen opinie te staan;
 • Heeft u bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersorganisatie, zo mogelijk als voorzitter;
 • Heeft u een brede kijk op of kennis van het sociale domein;
 • Bent u in staat om gedegen overleg te voeren met o.a. ambtenaren en wethouders;
 • Bent u in staat met een helicopterview te kijken naar de verschillende onderwerpen.

Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Wat bieden we?

Een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers. U wordt ingewerkt.
Een vrijwilligersvergoeding per kwartaal.
Als de situatie en omstandigheden het toelaten vergaderen wij in het gemeentehuis, anders maken we gebruik van online vergaderen via Zoom/MS Teams.

Interesse?

Mocht u meer informatie wensen of uw interesse kenbaar maken, dan kunt u de website bekijken van de ASD (www.adviesraadhouten.nl) , contact opnemen met de ASD via het contactformulier of één van de contactpersonen:

Mocht u willen solliciteren naar één van deze functies, dan kunt u uw motivatiebrief (met cv) ook rechtstreeks mailen naar Ellen Rutgers, crh.ellen@xs4all.nl

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 3 weken na publicatie.