De gemeenteraadsverkiezingen in Houten komen eraan en wel op 16 maart 2022. Op deze dag kunt u meebeslissen wie er in de gemeenteraad komt.

Voor de kwetsbare mensen in de Houtense samenleving is het van belang wat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) de komende 4 jaar t.a.v. het Sociale Domein aan beleid gaat voeren en welke onderwerpen aandacht krijgen. De partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Houten hebben elk hun eigen beeld opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Die hebben wij voor u doorgespit en op een rijtje gezet, vanuit hetgeen wij voor staan: de mens in de samenleving in Houten.

Het verkiezingsprogramma van de volgende partijen hebben wij doorgelicht (in alfabetische volgorde): CDA, ChristenUnie (CU), D66, GroenLinks (GL), HoutenAnders! (HA), NatúúrlijkHouten (NH), ITH, PvdA, SGP en VVD.

Voor het volledige overzicht hebben wij de volgende onderwerpen binnen het Sociale Domein voor u opgezocht in de verkiezingsprogramma’s:

 • Toepassen “Landelijk normenkader hulpmiddelen”
 • Toepassen “Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing”
 • Maatwerk in de Jeugdzorg
 • Iedereen heeft voldoende (financiële) draagkracht
 • Uitsluiten van armoede
 • Vrijstellen deel extra inkomsten in de bijstand
 • Gemeente neemt schulden over en wordt de enigste schuldeiser
 • Een loket voor ondersteuning in de sociale sector
 • Maatwerk leveren
 • Uitgaan van de “leefwereld” en niet vanuit de “systeemwereld”
 • Perspectief bieden bij ondersteuning
 • Werken op basis van vertrouwen
 • Inclusie betekent betrekken van de zwaksten. Ook op de arbeidsmarkt.
 • Niet bemiddelen op vacatures die onder de reguliere arbeidsvoorwaarden of onder het bestaansminimum aangeboden worden. Bemiddelen op duurzaam en regulier werk.
 • Inzetten van scholing
 • Houtense Werk Tafel structureel maken
 • Afstemmen van regelingen en instituties binnen de arbeidsmarktregio
 • Experimenteren met nieuwe initiatieven voor ondersteuning en plaatsing op de arbeidsmarkt
 • Maak wandel en fietspaden goed toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking
 • Rol/positie Adviesraad Sociaal Domein

Klik hier voor het volledige overzicht (PDF; opent in een nieuw tabblad).

 


Wij benadrukken dat wij geen politieke voorkeuren hebben en ons op een objectieve wijze inzetten voor de kwetsbare inwoners van Houten.
Mochten er onjuistheden of onvolledigheden in het overzicht voorkomen, laat u ons dat dan z.s.m. weten via ons contactformulier.