Lees meer ↓

De werkgroep Jeugdhulp richt zich op positieve en negatieve ontwikkelingen van jeugdhulp. Deze ontwikkelingen kunnen gaan over de toeleiding naar jeugdhulp, het aanbod en organisatie van jeugdhulp. De werkgroep signaleert trends in het veld, via ouders en jeugdigen, maakt deze bespreekbaar en deelt deze met de gemeente Houten.

 

Doelgroep

Ouders van jeugdigen die wonen in de gemeente Houten en extra ondersteuning en/of jeugdhulp nodig hebben.

 

Visie en missie

Bewerkstelligen van een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp. Waarbij jeugdhulp voor alle ouders en jeugdigen laagdrempelig beschikbaar is.

 

Doelstellingen en uitgangspunten

Om het doel, de visie en missie van de werkgroep Jeugdhulp te bereiken heeft de werkgroep Jeugdhulp enkele doelstellingen en inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd:

 

 • De werkgroep biedt burgers een platform voor netwerkvorming, informatie-uitwisseling, kennisdeling en signalering.
 • De werkgroep vertaalt de informatie die zij ophalen uit het veld en bij ouders tot een advies aan de adviesraad en daarmee de gemeente Houten.
 • De werkgroep zal gevraagd en ongevraagd advies geven wanneer zij dit naar aanleiding van trends en ontwikkelingen uit het veld nodig achten.
 • Ontwikkelingen uit het veld bij ouders van kinderen met jeugdhulp ophalen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande netwerken.
 • Inhoudelijk wil de werkgroep Jeugdhulp contact hebben ouders, netwerken en ervaringsdeskundigen vanuit het gehele brede spectrum van jeugdhulp.
 • De werkgroep behartigt niet de belangen van ouders van kinderen met Jeugdhulp in persoonlijk casuïstiek.

 

Samenstelling leden

De werkgroep Jeugdhulp wil kunnen signaleren en adviseren over het gehele spectrum aan jeugdhulp. Dit betekent dat het netwerk wat aangesloten is bij de werkgroep ook divers is.

De werkgroep Jeugdhulp verdeelt de samenstelling van leden in 3 verschillende lagen. Per laag wordt uitgegaan van verschillende inzet en rollen van leden.

 1. Kernteam: overkoepelende visie/overstijgende blik
 2. Ervaringsdeskundigen: Mensen die we kunnen inzetten vanuit hun kennis en ervaring.
 3. Achterban: bestand met verwante leden die vanuit verschillende disciplines en ervaringsdeskundigheid graag mee willen denken.

Inhoudelijke en organisatorische speerpunten 2018-2019

 • Autisme (in samenwerking met Nieuwegein)
 • Jaarkalender gemeente Houten

Nieuws

Adviezen

Agenda

Teamleden Jeugdhulp