Half november is Marc Faber begonnen als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Houten begonnen. Wij zijn heel blij dat hij bereid is gevonden om deze taak te vervullen en zien uit naar een goede samenwerking. Samen zullen we ons de komende tijd weer inzetten voor inwoner- en burgerparticipatie.

Lees ook het nieuwsbericht in ‘t Groentje