De Adviesraad Sociaal Domein Houten zoekt een bevlogen vrijwilliger voor de functie van

 

Onafhankelijk voorzitter (m/v)

vrijwilligersfunctie

 

Wie zijn wij

De Adviesraad Sociaal Domein Houten (ASD) is een onafhankelijke Houtense stichting die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert, gevraagd én ongevraagd, op voorgenomen beleid in het sociale domein. Dit sociale domein gaat over 3 wetten, te weten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet.

De ASD bestaat uit onafhankelijke leden en leden uit de ondersteunende werkgroepen, te weten Wmo, Jeugdzorg, Mantelzorg en de Cliëntenraad Werk & Inkomen. In deze werkgroepen worden inhoudelijk adviezen voorbereid en is veel kennis en kunde beschikbaar. Ook worden hier signalen uit de Houtense bevolking gebruikt als input voor advies op beleid. Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met de diverse beleidsafdelingen van de gemeente.

Kortom een boeiende en inspirerende plek om mee te denken, mee te praten en te werken aan een prettig Houten voor haar inwoners.

Wie zoeken wij

Als opvolging van onze huidige voorzitter, die na 4 jaar het stokje wil overdragen, zoeken wij een nieuwe voorzitter om ons mooie werk voort te zetten.

Van de voorzitter vragen wij:

 • Een verbindende open rol te kunnen innemen en commutatief vaardig is
 • Een politiek onafhankelijke en sterke persoonlijkheid, die in staat is boven zijn eigen opinie te staan
 • Kennis en ervaring met groepsdynamiek en goed om kunnen gaan met verschillende meningen
 • Brede blik op het sociale domein, kennis hebben van het werkgebied
 • Helikopterview
 • In staat is snel verbanden te zien en snel kunnen schakelen in gesprek
 • Technisch en inhoudelijk kunnen voorzitten
 • Analyserend vermogen en in staat te relativeren
 • Processen en projecten kan bewaken
 • In staat gedegen overleg te voeren, o.a. met ambtenaren en wethouders
 • Is in staat de onderlinge werkchemie te besturen en te bewaken
 • Netwerker pur sang met het werkveld en de politiek
 • Voor langere tijd beschikbaar en voldoende tijd beschikbaar hebben
 • Flexibele inzetbaarheid
 • In Houten (gemeente) wonen en Houten kent

Vragen:

Bij vragen kunt u contact opnemen met Hilde Delissen, voorzitter Werkgroep Mantelzorg en lid van de ASD, te bereiken onder telefoonnummer: 030-6342035 of mail: hildedelissen@hotmail.com.

Als u zich herkent in het geschetste profiel en u voelt zich aangesproken om deze functie uit te oefenen, dan zien wij uw reactie graag tegemoet.

Uw kunt uw reactie met motivatie en curriculum vitae voor 21 juni 2019 richten aan:

Selectiecommissie Adviesraad Sociaal Domein Houten o.v.v. vacature voorzitter Adviesraad Sociaal Domein.  En deze per mail indienen via: adviesraadsd@houten.nl.